Blueprint Page

Megjelent Kisfalusi Gábor aranydiplomás gépészmérnök levéltári kutatások és sok évtizedes gyűjtőmunka
alapján készült könyve A FINOMMECHANIKAI IPAR MEGHONOSÍTÁSA MAGYARORSZÁGON – A MAGYAR OPTIKAI MŰVEK (MOM) VÁZLATOS TÖRTÉNETE címmel (a szerző előszavával).
A könyv megvásárolható a kiadónál (Unicus Műhely): https://unicusmuhely.iwk.hu/
A könyv megjelenését az OPTIKA Mérnökiroda kft is támogatta.

We use cookies to deliver you the best experience. By browsing our website you agree to our use of cookies.